UYGULAMALAR
Entegre Çevre Bilgi Sistemleri Uygulamalarý

Ambalaj Bilgi Sistemi

TC Çevre ve Şehircilik bakanlığı Atık Ambalaj Sistemi web sitesi http://atikambalaj.cevre.gov.tr/ adresindedir. Atık Ambalaj bilgi sistemi ne ulaşarak ilgili şirketler atık ambalaj bildirimlerini yapmaktadırlar.2005 yılından beri kullanılan ya

Detaylar »

Atıksu Arıtma Tesisleri Bilgi Sistemi

Bilindiği üzere Su Kirliliği Kontrol Yönetmeliği?nin 54. Maddesinde ?Atıksu arıtma tesisi işletmecileri, arıtma tesislerinin verimli olarak çalıştığının izlenmesinden ve kayıtlarının tutulmasından sorumludur. Atıksuların özellikleri ve miktarları düz

Detaylar »

İklim Değişikliği Bildirimleri Arşivi Ve Hazırlama Portalı

Ülkemiz 2004 Yılında Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesine (BMİDÇS) taraf olmuştur ve söz konusu Sözleşme gereğince İklim Değişikliği Ulusal Bildirimlerini hazırlayıp BMİDÇS Sekretaryaya sunmakla yükümlüdür. Bu kapsamda bu site

Detaylar »


ÝLETÝÞÝM

T.C. ÇEVRE ve ÞEHÝRCÝLÝK BAKANLIÐI

Mustafa Kemal Mahallesi
Eskiþehir Devlet Yolu (Dumlupýnar Bulvarý)
9. km. No: 278
Çankaya / Ankara

Telefon: 0 (312) 410 10 00

© 2023 Çevre ve Þehircilik Bakanlýðý
Tüm haklarý saklýdýr..