24.2.2021
Güvenlik Bilgi Formu Uygulaması Yanlış Değerlendirilmesi Hakkında
9.1.2021
e-Yeterlik ve e-İzin Uygulamalarında e-İmza atarken hata alınması durumunda aşağıdaki işlemler gerçekleştirilmelidir.
10.12.2020
Hata Düzeltmeleri ve İyileştirmeler
8.4.2019
EÇBS Uygulamalarının(Atık Yönetimi, e-İzin vb.) İletişim Bilgileri