11.3.2021
e-İzin Uygulamasında e-İmza kullanırken hata alınması durumunda aşağıdaki işlemler gerçekleştirilmelidir.
24.2.2021
Güvenlik Bilgi Formu Uygulaması Yanlış Değerlendirilmesi Hakkında
10.12.2020
Hata Düzeltmeleri ve İyileştirmeler