DUYURULAR
T.C. Çevre Şehircilik Bakanlığı DuyurularıBelediye Tipindeki Kayıtlar

Entegre Çevre Bilgi Sisteminde Yer Alan Belediye Tipindeki Kayıtların Düzenlenmesi

5/3/2023 4:12:55 PM

İthalat/Piyasaya Sürme/Ek-3 Uygunluk Beyanları/Ek-5 Üretici Raporlama Tabloları

EEE ve AEEE Bilgi Sistemine yapılacak beyanların süresi 8/5/2023 tarihine kadar uzatılmıştır.

3/30/2023 2:22:42 PM

Sistem Güncellemesi V3.2.468

Genel sistem iyileştirilmeleri ve hata gidermelerini içerir güncelleme.

3/30/2023 2:20:35 PM

Hesap (Firma/Kurum) Ve Tesis/Şube Kayıt Başvuruları

Başvuru Formlarının İl Müdürlüklerine Teslimi Hakkında

4/15/2022 9:29:48 AM

İthalat/Piyasaya Sürme/Ek-3 Uygunluk Beyanları/Ek-5 Üretici Raporlama Tabloları

İthalat/Piyasaya Sürme/Ek-3 Uygunluk Beyanları/Ek-5 Üretici Raporlama Tabloları

3/31/2022 9:33:32 AM

Başvuru Formları Geçerlilik Süresi

Başvuru formlarının, formda belirtilen tarihten itibaren 30 gün içinde Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne teslim edilmesi gerekmektedir. Formunda belirtilen tarihten itibaren 60 gün içinde sonuçlandırılmayan başvurular iptal edilecektir.

3/30/2023 2:21:01 PM

EÇBS Uygulamalarının(Atık Yönetimi, E-İzin Vb.) İletişim Bilgileri

EÇBS Uygulamalarının(Atık Yönetimi, e-İzin vb.) İletişim Bilgileri

3/30/2023 2:21:08 PM

1

ÝLETÝÞÝM

T.C. ÇEVRE ve ÞEHÝRCÝLÝK BAKANLIÐI

Mustafa Kemal Mahallesi
Eskiþehir Devlet Yolu (Dumlupýnar Bulvarý)
9. km. No: 278
Çankaya / Ankara

Telefon: 0 (312) 410 10 00

© 2023 Çevre ve Þehircilik Bakanlýðý
Tüm haklarý saklýdýr..