Atıksu Arıtma Tesisi Tesis Sorumlusu Eğitimi Başvuruları Hakkında

17.11.2020 12:16:25

Bilindiği üzere, 23.05.2019 tarihli ve 30782 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Atıksu Arıtma Tesislerinde Çalışan Teknik Personele İlişkin Tebliğ kapsamında, Atıksu Arıtma Tesisi Tesis Sorumlusu Belgesi almak isteyen adaylar için 30 Ekim - 15 Kasım 2020 tarihleri arasında başvurular alınmıştır.
16.11.2020 tarihinden itibaren sistem yalnızca eksiklik bildirilen adaylar için eksikliklerin giderilmesi amacıyla kullanıma açılmış olup 19.11.2020 Perşembe günü 12:00’a kadar sisteme eksik evrakların yüklenmesi gerekmektedir. Bu tarihe kadar eksik evraklarını yüklemeyen adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır.
İlgililere duyurulur.

Resimler


İLETİŞİM

T.C. ÇEVRE ve ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI

Mustafa Kemal Mahallesi
Eskişehir Devlet Yolu (Dumlupınar Bulvarı)
9. km. No: 278
Çankaya / Ankara

Telefon: 0 (312) 410 10 00

© 2020 Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Tüm hakları saklıdır..