Başvuru Formları Geçerlilik Süresi

3/30/2023 2:21:01 PM

Entegre Çevre Bilgi Sistemi(EÇBS) Hesap(firma, kurum) ve tesis/şubeler için sistem üzerinde oluşturulan başvuru formlarının, formda belirtilen tarihten itibaren  30 gün(takvim günü) içinde Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne teslim edilmesi gerekmektedir.
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından başvuru formunda belirtilen tarihten itibaren 60 gün içinde sonuçlandırılmayan başvurular sistem tarafında iptal edilecektir.

Örnek: 01.01.2020 tarihinde sistem üzerinde oluşturulan bir başvuru formunun, Çevre Şehircilik İl Müdürlüğüne son teslim tarihi 01.02.2020'dir. Başvurunun Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından sonuçlandırılmaması durumunda otomatik iptal tarihi 01.03.2020'dir.

Resimler


ÝLETÝÞÝM

T.C. ÇEVRE ve ÞEHÝRCÝLÝK BAKANLIÐI

Mustafa Kemal Mahallesi
Eskiþehir Devlet Yolu (Dumlupýnar Bulvarý)
9. km. No: 278
Çankaya / Ankara

Telefon: 0 (312) 410 10 00

© 2023 Çevre ve Þehircilik Bakanlýðý
Tüm haklarý saklýdýr..