Duyurular - EÇB... 

DUYURULAR

Ekonomik İşletme Bildirim Ve Beyan Süre Uzatımı

9.3.2022 12:08:27

26/06/2021 Tarih ve 31523 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği”  kapsamında Ambalaj Bilgi Sistemi değerlendirme, bakım ve geliştirme çalışmaları amacı ile kullanıcı girişlerine 2021 yılı Temmuz ayı itibarıyla  kapatılmış olup  söz konusu sistemde değerlendirme, bakım ve geliştirme süreci  halen devam etmektedir.
 
Bilindiği üzere Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği gereğince; ambalaj üreticileri, tedarikçiler ve piyasaya sürenler bildirim ve beyanlarını Bakanlığımız Ambalaj Bilgi Sistemi üzerinden her yıl Mart ayı sonuna kadar vermeleri gerekmektedir.  Ancak Ambalaj Bilgi Sistemi değerlendirme, bakım ve geliştirme çalışmasına ilişkin süreç uzamış olup ekonomik işletmeler tarafından 2022 yılı için Mart ayı sonuna kadar yapılması gereken bildirimlerinin süresi Bakanlığımız tarafından belirlenecek ileri bir tarihe kadar uzatılmıştır. Bu süreç içerisinde ekonomik işletmelerin bildirim ve beyan yükümlülükleri devam etmekte olup bu bilgilerin saklı tutulmaları  gerekmektedir. Kullanıcı girişlerine ilişkin duyuru https://atikambalaj.csb.gov.tr/  web adresi üzerinden yayımlanacaktır.
 
Bilgilerinize duyurulur.

Resimler


İLETİŞİM

T.C. ÇEVRE ve ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI

Mustafa Kemal Mahallesi
Eskişehir Devlet Yolu (Dumlupınar Bulvarı)
9. km. No: 278
Çankaya / Ankara

Telefon: 0 (312) 410 10 00

© 2022 Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Tüm hakları saklıdır..