İthalat/Piyasaya Sürme/Ek-3 Uygunluk Beyanları/Ek-5 Üretici Raporlama Tabloları

3/31/2022 9:33:32 AM

Atık Elektrikli ve Elektronik Eşyaların Yönetmeliği’nin “Elektrikli ve elektronik eşya üreticilerinin yükümlülükleri” başlığı altında yer alan 9’ncu maddesinde, üretici yükümlülüğü olarak tanımlanan ve bir önceki seneye ait ithalat, piyasaya sürülen ürünlere ilişkin beyanlar ve bahse konu Yönetmeliğin EK-3’ün de yer alan Uygunluk Beyan Formları ile Ek-5 Üretici Raporlama Tabloları giriş yapılması yükümlülüğü bulunmaktadır. Ancak Yönetmelikte verilen süre sonunda kapatılan sisteme farklı gerekçelerle giriş yapamayan ya da beyanlarını süresinde tamamlayamayan yükümlülüklerin Bakanlığımıza gelen yoğun talepleri üzerine mevcut durum değerlendirilmiş ve EEE VE AEEE Bilgi Sisteminin 01-30 Nisan 2022 tarihleri arasında bir defaya mahsus olmak üzere açılması uygun bulunmuştur.
 
Bu tarihler arasında gerekli hassasiyetin gösterilerek sisteme girişlerin yapılması gerekmektedir.

Resimler


ÝLETÝÞÝM

T.C. ÇEVRE ve ÞEHÝRCÝLÝK BAKANLIÐI

Mustafa Kemal Mahallesi
Eskiþehir Devlet Yolu (Dumlupýnar Bulvarý)
9. km. No: 278
Çankaya / Ankara

Telefon: 0 (312) 410 10 00

© 2023 Çevre ve Þehircilik Bakanlýðý
Tüm haklarý saklýdýr..